Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Szczecinie w dniu 28 listopada 2014 r. na godz. 13.00 zwołana została pierwsza sesja Rady Powiatu, którą otworzył najstarszy wiekiem radny Wojciech Fedorowicz. Zaświadczenia o powołaniu nowo wybranym radnym wręczyła Przewodnicząca Komisji Wyborczej - Monika Gniazdowska,

po czym radni złożyli ślubowanie o treści: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”. Ślubowanie mogło być zakończone słowami „Tak mi dopomóż Bóg”. W wyniku głosowania nowym przewodniczącym Rady Powiatu w Gryfinie został Mieczysław Sawaryn, zaś wiceprzewodniczącymi – Mariusz Adamski i Piotr Bugajski.W trakcie posiedzenia pierwszej sesji, nowo powołani  radni  wybrali starostę – Wojciecha Konarskiego, wicestarostę - Jerzego Milera oraz członków zarządu – Jana Gładkowa, Henryka Kaczmara i Tomasza Siergieja. 

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony