Sołectwo Gądno – sołtys Katarzyna Kupczyk , Gminne Stowarzyszenie Turystyczne „TUR-MOR” - prezes Adam Nowiński oraz radni Rady Miejskiej w Moryniu – Karolina Dudek-Śmiśniewicz - radna z Bielina, Marian Cysewski - radny z Mirowa, Dolska i Gądna oraz Jerzy Domaradzki - przewodniczący Rady Miejskiej w Moryniu (radny ze Starego Objezierza) w dniach od 13 do 20 kwietnia 2015 r. rozdawali po zmroku kamizelki odblaskowe w ramach II etapu społecznej akcji „Bezpiecznie po zmroku w Gminie Moryń”.

Rozdano 47 kamizelek odblaskowych (zakupionych za fundusze przyznane przez Burmistrza Morynia). Na plecach kamizelek był wydrukowany herb Morynia, logo Sołectwa Gądna, L i GST „TUR-MOR” oraz logo Powiatu Gryfińskiego , Nadleśnictwa Mieszkowice i Policji. 

Rozdano również 70 kamizelek przekazanych przez Starostę Gryfińskiego oraz 20 opasek odblaskowych z Nadleśnictwa Mieszkowice.

II etap rozdawania kamizelek został podzielony na 9 miejscowości gminy Moryń t.j.
Bielin , Gądno, Witnica, Mirowo, Dolsko, Przyjezierze, Stare Objezierze, Klępicz i Nowe Objezierze.Na bieżąco relacja z poszczególnych wyjazdów była zamieszczana na Facebook
- Sołectwo Gądno i Gminne Stowarzyszenie Turystyczne "TUR-MOR” oraz na www.tur-mor.moryn.pl


Tekst: Katarzyna Kupczyk
Foto: Adam Nowiński

info
Informacje - krótko

Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim
Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony