Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie po raz kolejny obchodził jeden z najbardziej uroczystych dni w szkole – Święto Patronów, bohaterskich żołnierzy spod Siekierek i podporucznika Ryszarda Kuleszy. Wyjątkowy nastrój towarzyszył tegorocznym obchodom Święta Szkoły. Uroczystość, która corocznie w rocznicę forsowania Odry, gromadzi tych, którzy czują się związani ze szkołą na długo pozostanie w pamięci. W piątek, 17 kwietnia 2015 r. o godzinie 12.00 społeczność szkoły oraz zaproszeni goście uczestniczyli w doniosłej uroczystości przekazania i poświęcenia nowego sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców.

Część oficjalną akademii rozpoczęło wejście dotychczasowych Pocztów Sztandarowych, następnie chór szkolny odśpiewał Hymn Narodowy oraz Gaudeamus Igitur.

Prowadzący uroczystość Karolina Gładkowska, była przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego oraz obecny przewodniczący Mikołaj Gajowski powitali przybyłych gości oraz społeczność szkolną. Swoją obecnością zaszczycili: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, ks. prałat Antoni Chodakowski, Wiceburmistrz Chojny Wojciech Długoborski, Burmistrz Mieszkowic Andrzej Salwa, Wicestarosta Gryfiński Jerzy Miler, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Bugajski, Sekretarz Powiatu Gryfińskiego Barbara Rawecka, ks. proboszcz Mariusz Matuszak, Przewodnicząca Rady Rodziców Justyna Michalska, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie Joanna Mendrygał-Para, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chojnie Edyta Kalarus, Wicedyrektor Gimnazjum w Chojnie Ewa Kaniewska, Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie Maciej Puzik, major Mariusz Hofman z 5. Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie, byli nauczyciele i pracownicy szkoły, przedstawiciele mediów oraz goście szczególni – kombatanci: porucznik Adam Niedźwiecki – żołnierz 1. armii Wojska Polskiego, 6. Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo-Mostowego, uczestnik przeprawy czołgów przez Wisłę do Warszawy, którego droga wojenna wiodła przez Kutno, Bydgoszcz, Koszalin, Mieszkowice, Czelin, forsowanie Odry i dalej aż do Berlina, oraz kapitan Mieczysław Sobotkiewicz – uczestnik ruchu oporu Armii Krajowej, żołnierz 9. Dywizji, 26. pułku piechoty, uczestnik forsowania Nysy Łużyckiej.

Ceremoniał przekazania sztandaru poprzedzony został odczytaniem fragmentu „Krzyżaków" Henryka Sienkiewicza w znakomitej interpretacji ks. Wojciecha Koladyńskiego. Barwny opis wprowadził uczestników uroczystości w nastrój refleksji nad znaczeniem sztandaru w historii naszej ojczyzny.

Następnie rozpoczęła się ceremonia przekazania sztandaru, którą poprowadzili nauczyciele: Karolina Kubowicz oraz Marek Łągiewczyk.
Poczet sztandarowy fundatorów w składzie: chorąży sztandaru – Jan Będzak, asysta sztandaru: Justyna Michalska i Hanna Fabisiak, przy dźwiękach werbli uroczyście wprowadził nowy sztandar.Zanim sztandar stał się prawną własnością szkoły aktu jego poświęcenia dokonał ks. Kanonik Antoni Chodakowski.

Przewodnicząca Rady Rodziców odczytała Akt Fundacji sztandaru Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie i wręczyła go dyrektorowi szkoły – Adrianie Salamończyk.

Punktem kulminacyjnym było przekazanie przez fundatorów nowego sztandaru dyrektorowi szkoły, która podziękowała fundatorom, ucałowała sztandar, po czym przekazała go uczniom mówiąc: „Drodzy uczniowie. Wręczam wam ten sztandar szkoły, symbol honoru, godności i najgłębszej więzi z ojczyzną. Proszę go strzec, a swoją nauką i postawą umacniać autorytet szkoły. Niech ten sztandar zawsze będzie otoczony powszechnym szacunkiem."
Szkolny poczet sztandarowy w składzie: chorąży – Jakub Surowiecki, asysta – Aleksandra Szurgocińska i Julia Łągiewczyk przejmując sztandar z rąk pani dyrektor złożył przyrzeczenie: „Przyrzekamy, że nie splamimy honoru tego sztandaru i będziemy go otaczać powszechnym szacunkiem".

Wyrazem doniosłości uroczystości, która na trwałe wpisze się w historię chojeńskiej szkoły są pamiątkowe gwoździe. Zostały one umieszczone na tablicy, która zawisła na honorowym miejscu tuż obok sztandaru. Symbolicznego wbicia gwoździ dokonali:
- w imieniu fundatorów – przewodnicząca Rady Rodziców Justyna Michalska,
- w imieniu władz samorządowych – Starosta Gryfiński Wojciech Konarski,
- w imieniu grona pedagogicznego – przewodnicząca Rady Pedagogicznej Dyrektor Adriana Salamończyk,
- w imieniu uczniów – przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Mikołaj Gajowski,
- w imieniu pracowników administracji i obsługi – Rafał Czubik.

Następnie Pani Dyrektor dokonała prezentacji sztandaru. Sztandar o wymiarach 100 na 100 cm, wykonany ręcznie, obszyty jest frędzlami w kolorze złotym. Na awersie sztandaru, na tle w kolorze ecru znajduje się logo szkoły. Wokół loga nicią w kolorze złotym wyszyto aktualną nazwę zespołu szkół – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie. Na rewersie sztandaru, na czerwonym tle, znajduje się Godło Polski – Orzeł Biały w koronie. Wokół godła największe cnoty Polaka – Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka. Drzewiec sztandaru, w kolorze jasnego drewna zwieńczony jest Orłem w koronie.

Następnie nastąpiła ceremonia pożegnania dotychczasowych sztandarów szkoły, które są znakiem historii i tradycji Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów spod Siekierek w Chojnie oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie. Zanim nastąpiło ich uroczyste pożegnanie przewodniczący Samorządu Uczniowskiego przypomniał ich historię. Podczas ceremonii pożegnania nastąpiło symboliczne przekazanie mocy nowemu sztandarowi przez dotychczasowe sztandary poprzez zetknięcie prawego i lewego płata, a następnie symboli na szczytach drzewców. Ten znak stanowi wyraz ciągłości tradycji naszej szkoły, pokoleń nauczycieli, rodziców i uczniów oraz trwania w szkole najważniejszych wartości: Boga, Honoru, Ojczyzny i Nauki.

Wyprowadzone sztandary zostały umieszczone w gablotach w Szkolnej Izbie Pamięci.

Następnie odbyło się pierwsze ślubowanie na nowy sztandar szkoły. Tekst ślubowania odczytał Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, a cała społeczność szkolna: uczniowie i pracownicy szkoły powtarzali słowo „ślubujemy".

Po uroczystym ślubowaniu zamykającym pierwszą część uroczystości nastąpiły okolicznościowe przemówienia.
Jako pierwsza głos zabrała dyrektor szkoły Pani Adriana Salamończyk. Rozpoczynając przemówienie, odczytała życzenia przesłane szkole przez dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. prof. US Zbigniewa Kuniewicza, absolwenta Liceum Ogólnokształcącego w Chojnie, a następnie przytoczyła słowa z dzieła ks. Michała Sopoćki "O obowiązkach społecznych": "Jak każdy kwiat ma swój zapach, owoc swój smak, a liść swój wygląd, tak każdy człowiek ma swój obowiązek: w różnych położeniach życia, w różnym wieku, bez względu na to, jakie nam miejsce, czy zajęcie Opatrzność wyznaczy, zawsze mieć będziemy jakieś zadanie do spełnienia. Każdy stan, każde powołanie ma swoje właściwe obowiązki, są jednak wspólne obowiązki dla wszystkich powołań, stanów i wieku każdego - obowiązki względem Boga, Ojczyzny, społeczeństwa i siebie samego".
Podkreśliła, iż święto szkoły jest momentem, kiedy wypełniamy obowiązek wobec patronów – bohaterskich żołnierzy spod Siekierek, którzy poświęcili największy dar jakim jest życie, abyśmy mogli być tu, tak i teraz. Poinformowała również zgromadzonych o sukcesach uczniów, działaniach podjętych w celu wzbogacenia oferty szkoły oraz podziękowała za współpracę i życzliwość, starania i troskę tym wszystkim, którzy przyczyniają się do jej rozwoju.

Następnie głos zabrał Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. W swoim przemówieniu pobudził społeczność szkolną do refleksji, zachęcając do zadania sobie pytania: czy Bohaterowie spod Siekierek są dumni z tego jak uczymy, jak korzystamy z nauki, jakimi jesteśmy w codziennym życiu?... jakie przed nami stoją wyzwania w świecie, który w dalszym ciągu nie jest wolny od konfliktu i wojny?... Na koniec złożył całej społeczności szkolnej życzenia i gratulacje z sukcesów i osiągnięć szkoły.

Ksiądz prałat Antoni Chodakowski w swoim przemówieniu nawiązał do uroczystości przekazania nowego sztandaru i podzielił się z obecnymi na sali refleksjami dotyczącymi słów umieszczonych na sztandarze: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka. W pięknych słowach ukazał jak te słowa wzajemnie się uzupełniają i do czego nas, całą społeczność szkolną, zobowiązują.

Przemówienia honorowych gości zakończyły oficjalną część uroczystości. Następnie został wyprowadzony sztandar szkoły, a prowadzący uroczystość zaprosili do obejrzenia części artystycznej.

Program artystyczny – nie tylko przygotowany, ale i zagrany przez nauczycieli: Katarzynę Mickiewicz-Bindas oraz ks. Wojciecha Koladyńskiego – wywołał chwile wzruszenia i niekłamany podziw dla zespołu. „Drogi na wygnanie i do zwycięstwa, ścieżki życia i śmierci. Urywany oddech i zburzone miasto. Chwile bez imienia i wędrówki ciepłym krajem. Biało – czerwona krew. Małe ojczyzny utkane z echa tej wielkiej. Polskie Drogi – z których wyrastamy, w które nieustannie wrastamy, których rytm nas prowadzi. Kawiarnia, w której zbiegają się na chwile emocje i sprawy, by nie zniknąć w zapomnieniu. Łyk wspomnień, by żyć lepiej" – tak zebrani na sali zostali wprowadzeni w spektakl wypełniony słowami K. K. Baczyńskiego, T. Gajcego, Z. Herberta, A. Lipnickiej, W. Broniewskiego, A. Osieckiej, W. Szymborskiej, J. Hartwig, M. Konopnickiej, T. Woźniaka i brzmiący muzyką G. Turnaua, A. Lipnickiej, W. Kazaneckiego, A. Kurylewicza, A. Walacińskiego, K. Komedy.

Ostatnim punktem uroczystości było zaproszenie wszystkich gości na poczęstunek oraz obejrzenie przygotowanej ekspozycji, zwiedzenie gmachu szkoły i Szkolnej Izby Pamięci, a także złożenie okolicznościowych wpisów w księdze pamiątkowej.
Uroczystość przebiegła w miłej i wzniosłej atmosferze, pozostawiając niezatarte wspomnienia i mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Z pewnością na długo pozostanie w sercach całej społeczności szkolnej.

info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony