Kolejne Forum Pracodawców, tym razem poświęcone branży drzewnej, poprowadził 28 lutego br. w Chojnie Starosta Gryfiński Wojciech Konarski. Przybyli na nie przedsiębiorcy reprezentujący pełen potencjał związany z leśnictwem, pozyskiwaniem drewna, jego przetwarzaniem  i wytwarzaniem z niego różnego rodzaju wyrobów i galanterii. Głównym zadaniem było poznanie działalności firm, ich planów, a także skojarzenie ich potrzeb z możliwościami szkoły zawodowej w Chojnie i Powiatowego Urzędu Pracy.

Obecność na Forum przedsiębiorców różnych gałęzi przemysłu związanych z branżą drzewną – począwszy od leśnika, poprzez firmę produkującą sprzęt dla drzewiarzy, do wytwórców produktów z drewna oraz poznanie ich potrzeb, może doprowadzić do powstania nowego kierunku w szkole branżowej. Przykładowo wcześniejsze Forum w Gryfinie doprowadziło do powołania nowego kierunku ­– technik logistyk w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.

Możliwości rozwoju można upatrywać  także w tym, że przedsiębiorstwa lub powołane przez nich konsorcja reprezentujące branżę leśno-drzewną i meblarską, będą mogły ubiegać się o pozyskanie funduszy w ramach programu WoodINN finansowanego ze środków działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”. 
info
Informacje - krótko

Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony