Wyszukiwarka
Treść główna

Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego

Miejsce i historia kultu

Siekierki (gm. Cedynia). Pierwsza wzmianka o osadzie rybackiej Siekierki pochodzi z roku 1355. Wieś znajdowała się pod patronatem zakonu Cysterek z Cedyni. Wtedy powstała tam pierwsza świątynia, która spłonęła z całą wioską w 1767 r. Jednak mieszkańcy pozostali na miejscu i odbudowali wieś wraz z kościołem.

Największy rozwój Siekierek przypada na koniec XIX wieku, kiedy to według zachowanego spisu ludności mieszkało tutaj 2.000 osób. Obecnie wieś Siekierki liczy ok. 170 mieszkańców. Siekierczanie rozebrali odbudowany wcześniej kościół i pobudowali nowy, większy, który przetrwał do 1957 r.


Nadgraniczne Siekierki, wiosną 1945 r. odegrały ważną rolę w walce Polaków o wolność. Krwawy bój o przeprawę przez Odrę w kierunku na Berlin, określany mianem „Polskiego Monte Casino” pochłonął życie kilku tysięcy polskich żołnierzy, spośród których  2.000 spoczywa w mogiłach na Siekierkowskim Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach. Według niektórych źródeł poległych jest znacznie więcej.

Po zakończeniu wojny na terenach wzdłuż Odry rozpoczęła się akcja osiedleńcza ludności, niejednokrotnie przymusowa. Osiedleńcy nie czuli się tu bezpiecznie, mnożyły się grabieże, niszczenie mienia i rozbieranie budynków.

Pierwszą powojenną Mszę św. w Siekierkach odprawiono w grudniu 1946 r. Nabożeństwa nie były zbyt częste i trwały tylko do 1952 r. (kościół był nieznacznie uszkodzony). W 1957 r. świątynia została rozebrana.

1 lipca 1984 r. utworzono Sanktuarium pod wezwaniem MATKI BOŻEJ NADODRZAŃSKIEJ KRÓLOWEJ POKOJU.


Sanktuarium to miejsce szczególnego oddziaływania Boga. Właśnie w tym miejscu gdzie poległo tak wielu żołnierzy, gdzie zło zebrało tak wiele ofiar, a niepokój wyrządził wiele krzywd, a także dla upamiętnienia trudu i poświęcenia polskich żołnierzy oraz by właśnie tutaj nieustannie trwała modlitwa o pokój,

Sanktuarium zostało zbudowane na tych samych fundamentach, na których stał rozebrany w 1957 r. kościół. Obecna świątynia ma długość 40 mi szerokość 15 m, co razem z powierzchnią chóru daje 500 m2. 6 maja 1990 r. odbyło się jego poświęcenie.

Nadodrzańska Królowa Pokoju

Główny obraz Sanktuarium to wizerunek Matki Bożej Nadodrzańskiej Królowej Pokoju namalowany przez Ewę Werc-Czeczot w 1980 r. w Stoczku Warmińskim - miejscu uwięzienia Prymasa Tysiąclecia - Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest to kopia obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani, znajdującego się w Rzymie.

Kalwaria Nadodrzańska

Na terenie wokół Sanktuarium powstała jedyna na terenie województwa Kalwaria zwana Kalwarią Nadodrzańską. Jest to 15 stacji przedstawiających mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.

Szlak turystyczno-pielgrzymkowy „Droga Różańcowa” – prowadzi leśnymi ścieżkami z Sanktuarium na Siekierkowski Cmentarz Wojenny w Starych Łysogórkach. Na trasie znajduje się 20 kapliczek różańcowych. Długość szlaku 3.350 m.

Nabożeństwa

Msze św. w Sanktuarium

NIEDZIELA – godz. 12.30

Środa – godz. 18.00 (17.00 czas zimowy)

Sobota – godz. 19.00 (18.00 czas zimowy)

3 maja – Uroczystość Odpustowa

Uroczystości patriotyczno-religijne:

  • pierwsza sobota po 16 kwietnia – obchody rocznicowe upamiętniające forsowanie Odry w 1945 r. Uroczystości rozpoczynają się w Osinowie Dolnym od złożenia kwiatów pod pomnikiem Matki Polki.

Następnie na Siekierkowskim Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach odprawiana jest Msza św. i odbywa się apel poległych, oddawany jest hołd bohaterom, którzy w walce o wolność oddali swoje życie.

  • 1 września – obchody rocznicowe wybuchu II wojny światowej. Uroczystości rozpoczynają się w Sanktuarium Mszą św. w intencji ofiar wojny oraz o dar pokoju. Po uroczystej liturgii goście uczestniczą w procesji na Siekierkowski Cmentarz Wojenny, gdzie nad mogiłami polskich żołnierzy odprawiana jest modlitwa za ofiary wojny i apel poległych. W 2009 r. 70. rocznica wybuchu wojny poprzedzona była Pierwszą Archidiecezjalną Pielgrzymką Samorządowców, podczas której Arcybiskup Metropolita Szczecińsko-Kamieński Andrzej Dzięga poświęcił dzwonnicę i Dzwon Pokoju.
  • 15 września pielgrzymka władz samorządowych, w czasie której odbywa się seminarium na temat pokoju – od społeczności lokalnej do społeczności całego świata.

 Fotogaleria

 

Matura 2022

Informacje - krótko

Matura 2022
Droga w Naroście zostanie przebudowana
Promocja powiatu poprzez turystykę rowerową
Rozbudowa Szpitala Powiatowego - dotacja państwowa
Rozbudowa Szpitala Powiatowego
Termomodernizacja budynku nr 2 - Dom Pomocy Społecznej w Moryniu
Przebudowa ulicy Krasińskiego w Gryfinie
Przebudowa ulicy Jaśminowej w Żórawkach
Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego
Przebudowa ulicy 1 Maja w Gryfinie
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim
PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych


Darmowa Pomoc Prawna
Projekt Zdalna szkoła
U nas warto się uczyć
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek
e-budownictwo

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony