Świątynia jest trójnawową, trójprzęsłową późnoromańską bazyliką zbudowaną z granitowych ciosów w połowie XIII wieku. Po pożarze miasta w 1478 r. kościół otrzymał nowe sklepienie i ostrołukowe okna w ścianach naw. Po kolejnym pożarze w 1690 r. runęły sklepienia i wieża. Kościół przykryto płaskim stropem, a wieża otrzymała barokowy hełm. Wnętrza przystosowano dla potrzeb kościoła ewangelickiego. Powstały wtedy: ołtarz, ambona i empory. W latach 1763-1795 powstały organy. Po pożarze w 1853 r. rozebrano zakrystię przylegającą do prezbiterium, zbudowano nową wieżę, znacznie węższą od pierwotnej oraz wymurowano szczyty wieńczące elewacje korpusu nawowego. Po zniszczeniach II wojny światowej wieżę o wysokości 52 m odbudowano zaledwie do wysokości 18 m.

info
Informacje - krótko

Matura 2019
Rekrutacja - rok szkolny 2019/2020
Utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie - dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach RPO WZ 2014-2020
Dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROW na lata 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Informacje i ostrzeżenia
Płatność bezgotówkowa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
Zostaw 1% swojego podatku w Powiecie Gryfińskim

Rozlicz PIT w powiecie gryfińskimw powiecie gryfińskim

PITAX.PL łatwe podatki w ramach projektu "Wspieraj lokalnie" prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Darmowa Pomoc Prawna
Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
Edukacja wojskowa w szkole
osrodek koord rehab opiek

biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony