Szczególnymi gośćmi na XI sesji Rady Powiatu (18 października) byli najzdolniejsi uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński, którzy nie tylko osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, ale też  - dzięki swojej wszechstronności - zdobywają laury w konkursach, angażują się w działalność na rzecz lokalnego środowiska oraz potrafią doskonale godzić obowiązki szkolne z rozwijaniem własnych pasji. Za swoją pracę i sukcesy zostali nagrodzeni stypendiami Rady Powiatu.

W gronie tegorocznych stypendystów znalazło się dziesięcioro uczniów:  

Gracjan Jasnos, uczeń III klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk w ZSP w Chojnie. W roku szkolnym 2018/2019 zakwalifikował się do II etapu ogólnopolskiej Olimpiady Cyfrowej, jest także zdobywcą IV miejsca w wojewódzkim konkursie „Pomorska Liga Historyczna” oraz laureatem wojewódzkiego konkursu plastycznego „Tolerancja – jestem na TAK!”. Dzięki udziałowi w realizowanych przez szkołę projektach uzyskał międzynarodowy certyfikat MTA, skupiający się na zarządzaniu systemami Windows. Uczestniczył również w międzynarodowych spotkaniach m.in. na Malcie, gdzie wraz z delegacjami z czterech krajów poruszał kwestie rozwiązywania problemów Unii Europejskiej, innym razem natomiast wspólnie z uczestnikami z siedmiu miast partnerskich zdobywał wiedzę na temat rynku pracy. Gracjan aktywnie bierze udział w życiu szkoły, wraz z grupą uczniów i nauczycieli tworzy szkolną gazetę „Wióry”. Jest przewodniczącym Klubu Europejskiego „Douzelage”, członkiem Samorządu Uczniowskiego  oraz przewodniczącym Samorządu Klasowego. Jego pasje to podróże, europeistyka oraz  informatyka.
Średnia ocen: 5,29


Alicja Misterska, uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu medyczno- lingwistycznym w ZSP w Gryfinie. Interesuje się biologią, chemią i sportem. W roku szkolnym 2018/2019 reprezentowała szkołę na rozgrywkach piłki koszykowej oraz Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy zajmując drużynowo 2. miejsce. W przyszłości chciałaby studiować na Uniwersytecie Medycznym i zostać lekarzem.
Średnia ocen: 5,1

 

 

 


Hubert Kwiecień, uczeń II klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik informatyk w ZSP w Chojnie. Brał udział w różnorodnych konkursach: m.in. międzynarodowym konkursie matematycznym „Kangur 2019”, ogólnopolskiej Olimpiadzie Cyfrowej, konkursie plastycznym „Tolerancja – jestem na tak”. Zajął także II miejsce w konkursie „Jeden z dziesięciu” w ramach projektu edukacyjnego „Godność. Wolność. Niepodległość”. Aktywnie uczestniczył w przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, m.in.  uczestniczył w kursie MTA dotyczącym zarządzania systemami Windows oraz kursie branżowym języka angielskiego. Hubert interesuje się programowaniem. Swoją pasję, z którą wiąże przyszłość  rozwija na zajęciach koła informatycznego.
Średnia ocen: 5,16


Martyna Węgrzyńska, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu techniczno-informatycznym w ZSP w Gryfinie. Bierze aktywny udział w życiu klasy i szkoły. Reprezentuje szkołę w różnych konkursach przedmiotowych. Wraz z drużyną zajęła 2. miejsce w Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy. Interesuje się matematyką oraz śpiewem. W wolnym czasie czyta książki. W przyszłości chciałaby studiować informatykę lub matematykę.
Średnia ocen: 5,0

 

 

 


Natalia Bylewska, uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku biologiczno-chemicznym w ZSP w Chojnie. W roku szkolnym 2018/2019 była stypendystką Prezesa Rady Ministrów. Brała udział w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych, m.in. w Powiatowej Licealiadzie dziewcząt w siatkówce,  III edycji Powiatowego Konkursu Języka Polskiego w Gryfinie, a także w IX edycji Ogólnopolskiego konkursu „Alchemik”, w którym zdobyła najlepszy wynik w szkole. Aktywnie uczestniczyła w przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę. Angażowała się w działalność Klubu Europejskiego Douzelage, była też wolontariuszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Swoją przyszłość wiąże z medycyną.
Średnia ocen: 5,0


 Julia Gorzkiewicz, uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu techniczno-informatycznym w ZSP w Gryfinie. Bierze udział w licznych konkursach i angażuje się w życie szkoły prezentując swój talent wokalny. Interesuje się strzelectwem, muzyką i grafiką komputerową. Jako reprezentantka Klubu Strzelectwa Sportowego „Regalica” w 2019 r. zajęła II miejsce w województwie w strzelaniu z karabinu i pistoletu pneumatycznego. W wolnych chwilach gra w koszykówkę, śpiewa i gra na pianinie. W przyszłości chciałaby doskonalić się w strzelectwie sportowym, zaś po szkole średniej ma w planach studiować grafikę komputerową i założyć własną firmę graficzną.
Średnia ocen: 5,0


Aleksandra Misterska, uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu medyczno- lingwistycznym w ZSP w Gryfinie. Biologia, chemia i matematyka to ulubione przedmioty Oli. Pasjonuje ją także sport. Reprezentowała szkołę na rozgrywkach koszykówki oraz w Powiatowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy, w których wraz z drużyną zajęła 2. miejsce. W wolnym czasie czyta książki, gra w koszykówkę, biega oraz słucha muzyki.  Po zakończeniu nauki w liceum chciałaby studiować na Uniwersytecie Medycznym i zostać stomatologiem.
Średnia ocen: 5,1

 

 


Miłosz Parczewski, uczeń III klasy Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym w ZSP w Chojnie. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły m.in. pełni funkcję chorążego Pocztu Sztandarowego i  reprezentuje szkołę w uroczystościach w środowisku lokalnym. Jako przedstawiciel Klubu Europejskiego Douzelage uczestniczył w spotkaniu państw członkowskich stowarzyszenia w Finlandii. Brał także udział w kursie szkoleniowym nt. propagandy online w ramach projektu pn. „Zapobieganie agresywnym postawom młodzieży” w Słowenii. Reprezentował szkołę w wielu konkursach. Miłosz interesuje się sportem oraz muzyką. Po skończeniu szkoły chce studiować na Wydziale Inżynierii Zarządzania w Poznaniu.
Średnia ocen: 5,0


Natalia Ziembowska, uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego o kierunku matematyczno-ekonomicznym. Reprezentowała szkołę w wielu konkursach na  szczeblu krajowym, wojewódzkim, regionalnym. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły oraz jest członkiem Klubu Europejskiego Douzelage. W wolnym czasie spełnia swoje marzenie nauki gry na keyboardzie. Swoją przyszłość wiąże z Akademią Sztuk Teatralnych lub Wydziałem Geologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Średnia ocen: 5,22


Wiktoria Borowiec, uczennica IV klasy Technikum Zawodowego w zawodzie technik hotelarstwa. Jest uczestniczką wielu realizowanych w szkole projektów międzynarodowych. Dzięki umiejętnościom zawodowym i językowym miała okazję do odbycia stażu w hotelu w Anglii oraz w Ośrodku Wczasowym „Familijni” w Pogorzelicy. Objęta też była pomocą stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych. Za zajęcie 4. miejsca w międzywojewódzkim konkursie „Mistrz Wiedzy Hotelarskiej” w Słupsku, otrzymała nagrodę w postaci miesięcznej praktyki w Hotelu Sound&Garden w Warszawie. Po skończeniu szkoły planuje podjąć studia turystyczne we Wrocławiu. Chciałaby być przewodnikiem turystycznym lub rezydentem.
Średnia ocen: 5,0


 

info
Oświata
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony