Wyszukiwarka
Treść główna

foto 9Przez trzy miesiące (od listopada 2021 r. do lutego 2022 r.) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Gryfińskiego i we współpracy ze szkołą w Schwedt  realizował projekt „Multimedialny świat edukacji i grafiki”.
W ramach projektu organizowane były szkolenia, wymieniano doświadczenia w celu zniesienia barier językowych i kulturowych, uczniowie poznawali swoje środowiska i integrowali się.

Wspólne zajęcia i spotkania (nawet te on-line) pozwoliły na podniesienie już istniejących więzi między grupami, dały poczucie spełniania europejskich standardów w nauczaniu, likwidację kompleksów, a jednocześnie udowodniły, że młodzież z „Łużyckiej” na różne sposoby potrafi mile zaskoczyć przyjaciół zza Odry, a co najważniejsze - obudzić w nich ciekawość naszego kraju.

foto 2

W ramach projektu szkoła zakupiła: laptopy, oprogramowania, dyski zewnętrzne, pendrive oraz materiały tj. notesy, zestawy piśmiennicze, środki ochrony osobistej (maseczki, rękawice, płyny).

foto 4

Przeprowadzone zostały także szkolenia: „Cyberbezpieczny uczeń. Cyberbezpieczna szkoła” oraz  „Realizacja filmowa. Grafika i animacje dla młodzieży”. Dzięki projektowi utworzona została w szkole również sala multimedialna z której korzystać będą mogli wszyscy uczniowie szkoły.

foto 1

foto 5

foto 3

foto 4

foto 6

foto 7

foto 8

 

Oświata
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony