Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Wyszukiwarka
Treść główna

Blisko 70 osób, w tym prawie 50 ratowników, 8 bloków zajęciowych oraz 4 bloki poszukiwawcze brało udział w warsztatach z zakresu prowadzenia poszukiwań osób zaginionych", których organizatorami byli Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze, OSP Szczecin oraz Szczecińskie WOPR.

Całe przedsięwzięcie zostało zrealizowane na terenie Gminy Gryfino oraz Gminy Miasto Szczecin. Warsztaty trwały od 22 do 24 listopada 2019 r.
Dziękujemy wszystkim instytucjom, jednostkom oraz wolontariuszom, które włączyły się w uczestnictwo w naszych manewrach.

Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Gryfinie za udostępnienie bazy wykładowej oraz noclegowej, Zakładowi Usług Komunalnych w Szczecinie za udostępnienie terenu pod ćwiczenia.

Cały projekt sfinansowano ze środków Gminy Gryfino, Powiatu Gryfińskiego, Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego oraz OSP Szczecin.

Patronat Honorowy nad manewrami służb ratowniczych objęli:
Poseł na Sejm RP - Artur Szałabawka
Starosta Gryfiński - Wojciech Konarski
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino - Mieczysław Sawaryn


Link do pełnej fotorelacji z ćwiczeń: https://www.facebook.com/pg/gsrrescue/photos/?tab=album&album_id=2811682598876380

Źródło: Gryfińskie Stowarzyszenie Ratownicze

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony