< Bociany 2021 – zgłoś swojego kandydata do nagrody za promocję powiatu - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

zajawka 2W tym roku już po raz szesnasty przyznane zostaną nagrody Starosty Gryfińskiego, stanowiące uhonorowanie i wsparcie osób, organizacji i instytucji, które poprzez swoją działalność promują nasz powiat na arenie wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej. Mimo kolejnego, trudnego roku funkcjonowania w pandemii i związanej z nią ograniczeń, nasi lokalni artyści, twórcy, sportowcy i społecznicy wytrwale i z zaangażowaniem realizowali swoje pasje odnosząc liczne sukcesy, bądź też podejmowali różnorodne dobroczynne inicjatywy warte docenienia i wyróżnienia.

Dlatego też serdecznie zapraszamy Państwa do zgłaszania kandydatów do tegorocznej edycji konkursu. Na wnioski czekamy do 30 września br.

 

Nagrody przyznane zostaną w trzech kategoriach:

kultura i sztuka

za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury tj.:

sport, turystyka i rekreacja

stanowi uhonorowanie:

pro publico bono

za bezinteresowną działalność dla dobra publicznego, w szczególności za:

 

Po analizie dokonań kandydatów (w okresie od 1 września 2020 r. do końca sierpnia 2021 r.) kapituła konkursu wybierze laureatów poszczególnych kategorii. Zwycięzcy, oprócz statuetek, otrzymają nagrody finansowe w wysokości 4 000 zł.

Regulamin konkursu wraz z wnioskiem do pobrania <<kliknij tutaj>>

Zgłoszenia kandydatów należy przesłać pocztą lub przekazać osobiście do Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda Starosty Gryfińskiego” w terminie do 30 września 2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

W razie pytań lub wątpliwości wszelkich informacji o konkursie udzielają pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki pod numerem telefonu 91 404 50 00 wew. 223

Wydarzenia