Wyszukiwarka
Treść główna

Rozporządzeniem porządkowym nr 3/2022 Wojewoda Zachodniopomorski wydłużył wprowadzenie zakazu korzystania z wód Odry do dnia 25 sierpnia 2022 r.

Przypominamy, że w związku z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, wprowadzono na terenie województwa zachodniopomorskiego zakaz bezpośredniego kontaktu z wszystkimi wodami rzeki Odry, w tym Odry Wschodniej i Odry Zachodniej wraz z łączącymi kanałami oraz z wodami Zalewu Szczecińskiego i wszystkimi innymi zbiornikami wodnymi przez które Odra przepływa, a także korzystania z tych wód.

Pod pojęciem korzystania z wód rozumie się w szczególności spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów ryb, spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewania, oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodami, o których mowa w ust. 1 rozporządzenia.

Zakaz określony w ust. 1 nie dotyczy działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód, prac konserwacyjnych, żeglugi i dezaktywacji narzędzi pułapkowych, żaków i wontonów.

Rozporządzenie porządkowe nr 3/2022.

Wydarzenia lokalne
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony