Przed nami 12. edycja konkursu pn. „Nagroda Starosty Gryfińskiego za promocję powiatu”, której laureatów poznamy podczas uroczystej sesji Rady Powiatu w Gryfinie
w listopadzie br.
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów, którzy w okresie od 1 września ubiegłego roku do końca sierpnia br. poprzez swoją aktywność i osiągnięcia wspierały i przyczyniły się do szeroko rozumianego rozwoju i promocji Powiatu Gryfińskiego w kraju i poza jego granicami.
Na wnioski czekamy do 30 września 2017 r.
Ważna informacja! Od tegorocznej edycji obowiązuje nowy regulamin!

Regulamin został przyjęty przez Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwałą nr 434/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r. Najważniejsze zmiany dotyczą nazw kategorii, kryteriów przyznawania nagrody w poszczególnych kategoriach i składu kapituły. Nowa wersja regulaminu określa także nowy wzór wniosku (jednakowy dla wszystkich kategorii).

Zgodnie z nowymi zasadami nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach: kultura, sport, pro publico bono oraz przedsiębiorca roku.

Z wnioskiem o przyznanie nagrody wystąpić mogą: organizacje pozarządowe, instytucje, przedsiębiorstwa, laureatów nagrody z poprzednich edycji oraz osoby fizyczne (w grupie liczącej co najmniej 10 osób).

Wyboru nominowanych do nagrody i laureatów dokona kapituła powołana przez Zarząd Powiatu.

Przy ocenie wniosków,  pod uwagę będą brane takie kryteria jak: wpływ działalności na promocję i rozwój powiatu, innowacyjność i cykliczność działania, oraz ranga osiągnięć.

Nagroda ma charakter rzeczowo-finansowy. Laureaci poszczególnych kategorii oprócz statuetki bociana i okolicznościowego dyplomu otrzymają kwotę 3 000 zł.

Regulamin konkursu wraz z wnioskiem do pobrania, jest dostępny tutaj

Zgłoszenia należy przesłać pocztą lub przekazać osobiście do Starostwa Powiatowego w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nagroda Starosty Gryfińskiego” w terminie do dnia 30 września 2017 r. (decyduje data wpływu do urzędu).

W razie pytań lub wątpliwości wszelkich informacji o konkursie udzielają pracownicy Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki pod numerem telefonu 91 404 50 00 w. 223

info
Wydarzenia lokalne
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony