Powiat Gryfiński przystąpił do projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Projekt finansowany jest w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Zgodnie z założeniami projektowymi, Powiat Gryfiński po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, otrzymał grant w wysokości 70 000,00 zł, który przeznaczony został na sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

W ramach realizowanego projektu, Powiat Gryfiński zakupił 28 laptopów, 7 tabletów oraz 20 licencji Microsoft Office.

info
Informacje - krótko
raport
Raport

Pobierz raport w formacie PDF

Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony