Tryb normalny

Tryb nocny

Kontrast

Rozmiar czcionki

Wyszukiwarka
Treść główna

Informacje

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza organizacje z terenu województwa zachodniopomorskiego do wzięcia udziału w konkursie „Zachodniopomorski Lider NGO 2021”. To już czwarta edycja konkursu, którego celami są: wyróżnienie ciekawych inicjatyw zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w 2020 roku, uhonorowanie i promocja działań zachodniopomorskich organizacji, wzmacnianie wizerunku organizacji z regionu oraz zwiększenie świadomości mieszkańców województwa na temat działań organizacji.
Konkurs przewiduje przyznanie nagród w poniższych kategoriach:
a. Zachodniopomorski Lider NGO 2021 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2020; kategoria główna,
b. Zachodniopomorski Lider NGO 2021 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2020 przez organizację zarejestrowaną w latach 2019–2020; kategoria nr 2,
c. Zachodniopomorski Lider NGO 2021 – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku kalendarzowym 2020 przez organizację, której budżet za rok 2020 nie przekroczył 25.000 zł; kategoria nr 3,
d. Zachodniopomorski Lider NGO 2020 w pandemii – za najlepszą inicjatywę zrealizowaną w roku 2020 skierowaną na bezpośrednie wsparcie osób poszkodowanych w związku z pandemią; kategoria nr 4 (Specjalna).
W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2021 r. poz.1038).
Zgłoszenia można przesyłać w formie elektronicznej do 31 października 2021 r. do Organizatora, który jest Partnerem Samorządu Województwa w zakresie organizacji konkursu.
Organizatorem konkursu jest Pracownia Pozarządowa, która jest realizatorem zadania zleconego na podstawie umowy z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Pracowni Pozarządowej 

 

 

 

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony