Wyszukiwarka
Treść główna

Powiat Gryfiński przystąpił do programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – Priorytet 3, Kierunek interwencji 3.2, w ramach którego pozyskał środki finansowe na realizację zadania „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych” w wysokości 30 000 zł. Wkład własny Powiatu w realizację programu - 7 500 zł.

Do programu przystąpiły:

  1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Nowym Czarnowie.
  2. Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie.
  3. Technikum Zawodowe z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie.
  4. Liceum Ogólnokształcące z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie.

W ramach otrzymanych środków szkoły wzbogacą księgozbiory swoich bibliotek oraz uzupełnią wyposażenie.

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony