Wyszukiwarka
Treść główna

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie obozów zimowych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat w ramach konkursu „odLOTTOwe ferie”. Maksymalna kwota możliwej do uzyskania darowizny to 25 tys. zł na pokrycie kosztów realizacji zajęć podczas ferii zimowych.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest niekomercyjny charakter obozu, który powinien trwać od pięciu do dziesięciu dni.
Udział środków własnych organizatora lub środków pochodzących z innych źródeł finansowania powinien wynieść co najmniej 5 proc. łącznych kosztów obozu. Darowizny na pokrycie kosztów realizacji zajęć podczas ferii.

W konkursie mogą wziąć udział m.in.: jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, samorządowe zakłady budżetowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia) oraz podmioty prawa handlowego prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe. Jeden podmiot może ubiegać się o dofinansowanie tylko jednego obozu.

Szczegóły znajdują się na stronie: https://www.fundacjalotto.pl/odlottowe-ferie/

Informacje - krótko
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony