18 lipca br. rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej na odcinku Baniewice – Swobnica (gm. Banie). Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków własnych Powiatu Gryfińskiego, przy dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Kwota przyznanej dotacji wynosi 450 tys. zł, tj. 50% łącznych kosztów zadania. Inwestycja obejmuje modernizację nawierzchni drogi na długości 1,4 km, wraz z utwardzeniem poboczy, odtworzeniem rowów drogowych i przebudową zjazdów do pól. Roboty drogowe wykonuje spółka STRABAG Oddział Szczecin.
info
Inwestycje
biuletyn
Biuletyn
Pobierz Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Pobierz nowy Biuletyn w formacie PDF Pobierz Biuletyn w formacie PDF
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony