< Dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Starostwo Powiatowe w Gryfinie
Drukuj

logotypy

Powiat Gryfiński zrealizował w 2022 roku operację pn.:
„Poprawa dostępności do obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Witnica, poprzez przebudowę ulicy Kościuszki”

Operacja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie miało na celu poprawę dostępności komunikacyjnej do obszarów wiejskich i obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Witnica (gm. Moryń), poprzez przebudowę ulicy Kościuszki. W ramach inwestycji przebudowano drogę powiatową o długości 0,26 km.

Fot. ulica Kościuszki przed i po przebudowie:

 

Powiat Gryfiński otrzymał w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dofinansowanie na inwestycje: 

Inwestycje