Tytuł operacji: Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi Nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórki
CEL: Poprawa dostępności komunikacyjnej do obszarów wiejskich i obiektów użyteczności publicznej, wyrażona w długości zmodernizowanego odcinka drogi, tj. 520 mb.

Rozstrzygnięcie postępowania: BIP Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony