W miniony piątek (19 lipca) dokonano odbioru robót drogowych, prowadzonych w lipcu na dwóch odcinkach dróg powiatowych w gminach Mieszkowice i Chojna. Pierwsza z wykonanych inwestycji dotyczy odcinka drogi Mieszkowice – Gozdowice, o długości 400 mb. Zadanie to realizowane było przy 42% dofinansowaniu Gminy Mieszkowice, a całkowita wartość robót wyniosła 125 tys. zł.

Druga inwestycja objęła 300-metrowy odcinek drogi Chojna – Strzelczyn. W tym przypadku wartość prac wyniosła 150 tys. zł, którą w całości sfinansował Powiat.


Odcinek drogi Chojna – Strzelczyn przed przebudową


Odcinek drogi Chojna – Strzelczyn po przebudowie


Przebudowany odcinek drogi Mieszkowice – Gozdowice

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony