Zarząd Powiatu złożył Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie propozycję wspólnej przebudowy ulicy Pomorskiej w Gryfinie, która pełni rolę drogi tranzytowej dla samochodów ciężarowych.

Mieszkańcy tej ulicy narzekali na uciążliwości związane ze wzmożonym ruchem drogowym, a także na hałas, jaki powodują przejeżdżające samochody. Zarząd Powiatu próbował różnych rozwiązań, ale uważał, że najlepszym będzie przebudowa tej drogi. Po uzyskaniu akceptacji GDDKiA w sprawie wspólnej inwestycji, Zarząd zaakceptował ofertę firmy KOMPLET INWEST ze Szczecina na przygotowanie dokumentacji technicznej, kosztorysu inwestorskiego oraz organizacji ruchu stałej i tymczasowej na czas wykonywania inwestycji.Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony