Zarząd Powiatu podpisał umowę z firmą Maldrobud z Myśliborza na „Przebudowę ulicy Krasińskiego w Gryfinie”. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozyskane dofinansowanie z budżetu państwa wynosi 50% kosztów inwestycji.

Całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę ok. 9 mln zł. Zadanie obejmuje przebudowę 3 skrzyżowań, przebudowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia, wykonanie ścieżki rowerowej oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do Asnyka. Zadanie jest wieloletnie, a zakończenie zadania zaplanowano na dzień 30 listopada 2022 r.

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony