Przebudowa odcinka drogi powiatowej Banie – Rów zbliża się ku końcowi. Wykonana została już nawierzchnia drogi oraz przebudowane trzy przepusty. Aktualnie trwają prace związane z profilowaniem poboczy i rowów odwadniających, niebawem rozpoczną się roboty wykończeniowe.

 

Na inwestycję, kosztującą prawie 1,8 mln złotych, Powiat uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 900 tys. złotych, w ramach programu skierowanego na zadania związane z poprawą stanu technicznego obiektów inżynierskich.

Oprócz modernizacji trzech przepustów, inwestycja obejmuje również wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 700 metrów. Powiat Gryfiński jest zarządcą drogi Banie – Rów od trzech lat, wcześniej był to odcinek drogi wojewódzkiej nr 121.

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony