Powiat Gryfiński realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) pn.: „Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Chojna”.

Umowa o przyznaniu pomocy podpisana z Województwem Zachodniopomorskim realizowana jest w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Celem operacji jest zapewnienie lokalnej społeczności z gminy miejsko-wiejskiej Chojna, a także turystów odwiedzających gminę spoza terenu Powiatu Gryfińskiego, nieograniczonego i bezpłatnego dostępu do nowej i zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej.

Realizacja operacji przez Powiat na terenie własnych nieruchomości zlokalizowanych w Chojnie przy ul. Podmurze obejmuje wybudowanie siłowni zewnętrznej złożonej z siedmiu elementów do ćwiczeń na świeżym powietrzu i zlokalizowanej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym a także kompleksową modernizację placu zabaw w pobliżu Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Całkowita wartość operacji w ramach projektu wynosi 92,7 tys. zł , zaś dofinansowanie ze środków EFRROW wynosi 59,0 tys. zł.

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony