15 października 2015 r., Zarząd Powiatu podpisał z Burmistrzem Miasta i Gminy Gryfino porozumienie w sprawie wspólnej realizacji zadania pn.: „Przebudowa trasy tranzytowej w mieście Gryfino”. Inwestycja planowana jest do realizacji ze środków "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" i dotyczy modernizacji ulic Armii Krajowej, 9 Maja oraz Pomorskiej w Gryfinie.

Zgodnie z określonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju harmonogramem, przez cały październik trwać będzie aplikacja wniosków o dofinansowanie. Ocena wstępna złożonych projektów nastąpi do końca listopada, a ostateczna lista zakwalifikowanych projektów ogłoszona zostanie w styczniu przyszłego roku. W ramach Programu uzyskać można dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych. Wartość planowanego w mieście Gryfino przedsięwzięcia szacuje się na kwotę 7 milionów zł. Na mocy podpisanego porozumienia dofinansowanie z Gminy, w przypadku realizacji zadania, wyniesie 10% kosztów.Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony