11 października br. nastąpiło oficjalne otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gryfinie, zrealizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.2 „Infrastruktura społeczna". Całkowity koszt realizacji projektu to 6.291.266,64 zł. 

W utworzonym ZAZ-ie znajdzie zatrudnienie min. 40 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym, instruktorzy pomagający w pracy osobom niepełnosprawnym oraz kadra administracyjna. 

Zebranych gości przywitał Wojciech Konarski - Starosta Gryfiński.

Następnie Andrzej Krzemiński - naczelnik Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie przedstawił założenia projektu.

Podziękował także za wysiłek i duże zaangażowanie, m.in.:

- Mariannie Jagielskiej-Chruszcz - za dokumentację projektową – Ch2Architekci;

- Agnieszce Powroźnik - za dokumentację aplikacyjną – Europejskie Centrum Doradcze;

- Andrzejowi Szyłow i Łukaszowi Fuks - wykonawcom robót budowlanych - FBR Brukpol-2;

- Sławomirowi Florczakowi - inżynierowi kontraktu - Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Sp. z o.o.

Zebrani goście zwiedzili wyremontowane pomieszczenia.

W zmodernizowanym budynku na powierzchni ok. 1 700 m2 mieszczą się:

- sale produkcyjne (produkcja podpałki ekologicznej, pracownia krawiecka, konfekcjonowanie i pakowanie), 

- sala wypoczynkowa,

- pomieszczenia rehabilitacyjne, 

- pomieszczenie terapii zajęciowej,

- jadalnia/świetlica,

- pomieszczenie do przechowywania sprzętu umożliwiającego prace sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych,

- archiwum z niszczarką dokumentów,

- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego,

- pomieszczenia administracyjne oraz pokój pielęgniarki,

- strzelnice sportowe na 10, 25 i 50 m.

W trakcie uroczystości, w związku z obchodami w tym roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, była także możliwość złożenia Polsce życzeń, poprzez odpowiedni wpis do „Księgi życzeń dla Polski na 100-lecie niepodległości”.

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony