Podczas wczorajszego posiedzenia, prowadzonego w trybie zdalnym, Zarząd Powiatu podpisał z Wojewodą Zachodniopomorskim umowę o dofinansowanie przebudowy ulicy Krasińskiego w Gryfinie. Realizacja inwestycji możliwa będzie dzięki pozyskanemu przez Powiat wsparciu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, które wynosi do 50% kosztów. Wartość przedsięwzięcia szacuje się na 11 mln zł, a realizacja prac potrwa trzy lata. Rozpoczęcie inwestycji nastąpi już w bieżącym roku. Przebudowa obejmie odcinek ulicy Krasińskiego, od Asnyka do Wojska Polskiego.

 

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony