Rozpoczął się remont zabytkowej, XV-wiecznej Bramy Świeckiej w Chojnie. Wykonawca inwestycji - firma budowlano-konserwatorska „Podgórski” ze Stargardu, rozpoczęła prace budowlane 7 stycznia br., bezpośrednio po podpisaniu protokołu. Ich zakończenie planowane jest na koniec lutego. 

Zakres robót obejmuje rewitalizację hełmu głównego oraz górnego balkonu. Jest to pierwszy etap zadania, finansowany ze środków skarbu państwa.

Pozostałe etapy będą realizowane w kolejnych latach, a ich intensywność będzie warunkowana pozyskiwaniem środków zewnętrznych.

 

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony