W tym tygodniu rozpoczęły się prace związane z budową przyłączy światłowodowych na odcinku ulicy Krasińskiego w Gryfinie, pomiędzy ulicami Asnyka a Żeromskiego. W ramach prowadzonych prac dość istotnie naruszony zostanie istniejący chodnik. Z uwagi na zły stan płyt chodnikowych, odtworzenie ciągu pieszego byłoby trudne, w związku z czym zaproponowano wykonawcy prac – firmie Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp. k. z Warszawy, przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej oraz nowych obrzeży, dostarczonych przez Powiat. Tym samym po realizacji prac instalacyjnych przebudowany zostanie również ciąg pieszy, który na tym odcinku był miejscami dość poważnie uszkodzony.

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony