19 sierpnia odbyło się spotkanie podsumowujące inwestycję drogową na ulicy Jaśminowej w Żórawkach. Zadanie realizowane było od listopada 2019 roku, a wykonawcą robót była firma Müsing Bud. Przebudowa ulicy objęła odcinek długości 1,1 km, a w jej zakresie była także budowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja oświetlenia ulicznego. Koszt inwestycji wyniósł 3 mln 350 tysięcy złotych, z czego 62% pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych, pozostałe wydatki stanowią środki własne Powiatu. Udział w spotkaniu wziął również Wojewoda Zachodniopomorski Tomasz Hinc.

 
Ulica Jaśminowa przed przebudową


Ulica Jaśminowa po przebudowie

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony