Mieszkańcy Górnowa (gm. Banie) z zachwytem mówią o swojej nowej drodze, która została wykonana w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Efekt końcowy jest o tyle imponujący, że rozwiązano także problemy z odwodnieniem drogi. W tym swój udział miał powiat. Przebudowano kanalizację deszczową na skrzyżowaniu i wykonano nakładkę bitumiczną. Roboty kosztowały ok. 60 tysięcy zł. Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony