Początek roku szkolnego zbliża się nieubłaganie. W trakcie wakacji w powiatowych szkołach i placówkach wykonano różne inwestycje i remonty. W czwartek (20 sierpnia) Zarząd Powiatu odwiedził Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, gdzie trwają prace związane z montażem windy. Inwestycja jest dość skomplikowana, gdyż część robót związanych z wykonywaniem szybu windy prowadzona jest wewnątrz budynku i jej zakończenie zaplanowano na listopad.


Dzięki inwestycji szkoła będzie przygotowana do przyjęcia uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Winda skomunikuje wszystkie poziomy w budynku i cały obiekt szkolny tj. szkoła , internat oraz sala gimnastyczna będą dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Koszt wykonania windy wynosi 263 449,39 zł i jest w całości pokryty ze środków Powiatu.

Zarząd miał także okazję zobaczenia trwającej równolegle inwestycji polegającej na ociepleniu stropodachu na budynku stołówki oraz łącznika do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. To zadanie kosztowało 64 527,84 zł.

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony