Prace remontowe Bramy Świeckiej w Chojnie pierwotnie miały się zakończyć 28 lutego br. Sprzyjająca pogoda i środki z oszczędności poprzetargowych pozwalają jednak na wykonanie robót dodatkowych, co przesunie w czasie realizację zadania do 22 marca. Wykonany zostanie m.in. ozdobny kwiaton wieńczący hełm główny baszty oraz roboty zabezpieczające zabytek przed niszczeniem. 

W środę (27 lutego) budowę kontrolował Starosta Gryfiński Wojciech Konarski w towarzystwie Burmistrza Gminy Chojna Barbary Raweckiej i Wiceburmistrza Marcina Pisanko. Przy okazji rozmawiano na temat stanu zabytków na terenie gminy Chojna i powiatu gryfińskiego.

 

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony