W czwartek tj. 10 stycznia br. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie miało miejsce spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie z radnymi Rady Powiatu w Gryfinie, dyrektorem PCPR w Gryfinie, pracownikami Starostwa oraz zaproszonymi gośćmi. Głównym celem spotkania było podsumowanie prac wykonanych w latach 2009-2012 w budynku przy ul. Szczecińskiej 33 w Gryfinie.

Po obejrzeniu prezentacji przygotowanej przez stowarzyszenie, uczestnicy udali się do tego budynku gdzie mogli sami ocenić efekty prac.


18 stycznia 2010 r. Powiat Gryfiński przekazał na podstawie umowy użyczenia budynek oraz grunty o wartości 551 785,65 zł na rzecz stowarzyszenia. W budynku będą działały następujące placówki: Warsztat Terapii Zajęciowej poszerzony o dodatkowe pracownie, Zespół Rehabilitacyjno – Terapeutyczny i Środowiskowy Dom Samopomocy. Planowo będzie mogło tam przebywać ok. 70 osób. Członkowie stowarzyszenia chcą zabezpieczyć kompleksową rehabilitację osób niepełnosprawnych od trzeciego roku życia po późną starość.

Do końca 2012 r. wykonano szereg prac m.in. postawiono ścianki działowe, wykonano strop nad parterem i poddaszem, wylano posadzkę betonową na parterze, położono instalację elektryczną i wykonano tynki wewnętrzne w piwnicy. Stowarzyszenie remontuje budynek ze środków finansowych pozyskanych z różnych źródeł tj. od sponsorów, ze składek członkowskich, zbiórek publicznych, wpływów z 1% podatku oraz dotacji z gmin Gryfino i Banie.


W 2013 r. planowane są kolejne prace w budynku aby osoby niepełnosprawne mogły jak najszybciej z niego korzystać. Powiat Gryfiński w budżecie na rok 2013 zaplanował 250 00,00 zł na rzecz stowarzyszenia, pieniądze te jak deklarowali członkowie maja być przeznaczone na dalsze prace remontowe.

Osoby które chciałyby pomóc spełnić marzenia osób niepełnosprawnych o nowym domu, mogą przekazać 1% podatku dochodowego wpisując w zeznaniu podatkowym następujący nr KRS 0000347182.

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony