14 sierpnia br. odbyło się symboliczne przekazanie do użytku trzeciego odcinka drogi powiatowej na trasie Szczecin – Binowo. W trakcie wizytacji, członkowie Zarządu Powiatu ze starostą Wojciechem Konarskim, przedstawiciele Nadleśnictwa, pracownicy Starostwa oraz przedstawiciel Gminy Stare Czarnowo mieli okazję obejrzeć pilotażowy odcinek przebudowanej drogi. Wykonawcy zaprezentowali nowatorski sposób zabezpieczenia poboczy, które szcze- gólnie narażone są w czasie opadów deszczu.
Wyłożone kostką brukową doskonale zabezpieczają spływ ziemi oraz powstawanie wyrw, które są wyjątkowo niebezpieczne dla użytkowników dróg. Starosta Gryfiński podkreślał wyjątkową fachowość wykonawców oraz dziękował Nadleśnictwu Gryfino za szczególną pomoc w realizacji tej inwestycji. Nadleśnictwo oczyściło pobocza z krzaków i drzew, które bezpośrednio utrudniałyby lub uniemożliwiałyby wykonanie modernizacji drogi.Powiat Gryfiński wykonał już trzy odcinki drogi Szczecin – Binowo. Pierwszy – o długości ok. 200 m wykonała firma EUROVIA za 282 000 zł, drugi – o długości 220 m zrealizowała firma STRABAG za 344 000 zł. Ostatni odcinek modernizowany był przez firmę MALDROBUD. Ma on długość 450 m i kosztował 525 000 zł.

Jak powiedział starosta Wojciech Konarski Powiat Gryfiński wraz z Gminą Stare Czarnowo złożyli wspólną fiszkę projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Zadanie obejmuje dalszą część odcinka drogi Szczecin – Binowo o długości ok. 6 km. Wartość szacunkowa wynosi 8 mln zł.

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony