W Chojnie ruszyła największa w tym roku inwestycja na drogach powiatowych, związana z przebudową ulic Żółkiewskiego i Dworcowej.  W trakcie jej realizacji wykonany zostanie następujący zakres robót:
ulica Żółkiewskiego:

budowa kanalizacji deszczowej,
budowa chodnika z kostki brukowej,
przebudowa miejsc postojowych, zjazdów oraz zatoki autobusowej z kostki kamiennej,
nawierzchnia asfaltowa,

ulica Dworcowa (odc. Wilsona – Żółkiewskiego):

przebudowa chodnika,
remont nawierzchni jezdni.

Inwestycja realizowana jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, czyli popularnie zwanego „schetynówką”.  Dzięki temu Powiat otrzyma 30% dofinansowania z budżetu państwa, tj. 561 280 zł. Zarząd Powiatu podpisał także porozumienie z gminą Chojna, która sfinansuje 20% kosztów, tj. ok. 370 000 zł. Cała inwestycja ma kosztować 1 870 934 zł. Inwestycję wykonuje firma Müsing ze Szczecina. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na koniec września br.
 Starosta Gryfiński Wojciech Konarski osobiście nadzorujący prace na ulicy Żółkiewskiego  Starosta Gryfiński Wojciech Konarski osobiście nadzorujący prace na ulicy Żółkiewskiego 

 

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony