Remont  zabytkowej Bramy Świeckiej w centrum Chojny dobiegł końca. Zakres robót objął prace zewnętrzne w poziomie ganku górnego, remont wieży górnej, wykonanie prac porządkowych wewnątrz bramy oraz montaż instalacji odgromowej. Wykonany został także ozdobny kwiaton wieńczący hełm główny baszty oraz roboty chroniące zabytek przed niszczeniem.  Zabezpieczono elementy budowli, w postaci luźnych cegieł, którym groziło oderwanie, wykonano niezbędne przemurowania. W oknach oraz na ganku zamontowano siatki, uniemożliwiające gniazdowanie ptaków wewnątrz obiektu.  W celu zabezpieczenia  przed wnikaniem wody w głąb struktury cegieł wykonano hydrofobizację wyremontowanych elementów.

Prace zostały wykonane przez Firmę Budowlano-Konserwatorską PODGÓRSKI Tomasz Podgórski ze Stargardu. Środki na realizację pozyskano  ze Skarbu Państwa w ramach dotacji udzielonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Brama Świecka przed rozpoczęciem remontu:

Brama Świecka po remoncie:

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony