Powiat gryfiński niewątpliwie należy do jednego z najbardziej urokliwych i godnych obejrzenia zakątków naszego kraju. Ziemie obecnego powiatu gryfińskiego to największe skupisko późnoromańskiego, granitowego budownictwa sakralnego oraz średniowieczne układy przestrzenne miast. Właśnie te średniowieczne układy rozplanowania zabudowy i siatki ulic wraz z fortyfikacjami i elementami kompozycyjnymi jak kościoły, ratusze, bramy i baszty oraz zabytkowymi budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi tworzą niepowtarzalny i indywidualny klimat, a także nadają miastom malowniczy charakter.

Do dzisiejszych czasów taki typ zabudowy miast w najlepszym stanie zachował się w południowej części powiatu: w Trzcińsku Zdroju, Moryniu i Mieszkowicach oraz częściowo w Cedyni i Chojnie, gdzie zabudowa uległa zniszczeniu podczas działań wojennych w 1945 r. Duża część wsi, szczególnie w rejonie Ziemi Chojeńskiej charakteryzuje się ciekawymi dobrze zachowanymi układami przestrzennymi z okresu słowiańskiego (owalnice).

DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE PRZY ZABYTKACH UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU GRYFIŃSKIEGO

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Witnicy
Zadanie:  Witnica, kościół pw. Chrystusa Króla (XIII w.), remont dachu i elewacji, III etap - PINB                                      
kwota dotacji:      15 000,00 zł

Osoba prywatna
Zadanie:              Zabezpieczenie ścian zewnętrznych ruin pałacu w Gądnie, gm. Moryń - etap IV                                                 
kwota dotacji: 15 000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Nieustającej Pomocy w Trzcińsku-Zdroju
Zadanie:  Renowacja i konserwacja obrazu olejnego na płótnie "Nauczanie Marii" w kościele parafialnym pw. MB Nieustającej Pomocy w Trzcińsku-Zdroju
kwota dotacji:           5 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Troszynie
Zadanie:  Troszyn, kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z I poł XIV w. , remont dachu zagrożonego katastrofą budowlaną
kwota dotacji:     10 000,00 zł

Wspólnota Mieszkaniowa w Przyjezierzu
Zadanie:  Renowacja stolarki drzwiowej budynku dawnego dworca kolejowego w Przyjezierzu                                                       
kwota dotacji:     10 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Witnicy
Zadanie:  Witnica, kościół pw. Chrystusa Króla (XIII w.), remonta dachu i elewacji, II etap - PINB                                                    
kwota dotacji:     12 106,00 zł
Nie udzielono dotacji w 2021 r.

Nie udzielono dotacji w 2020 r.
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego w Brwicach
Zadanie:  Narost, kościół filialny pw. MB Królowej Polski z XIII wieku, prace ratunkowe i konstrukcyjne wewnątrz wieży – etap I
kwota dotacji:  8 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM w Góralicach
Zadanie:  Dokończenie naprawy konstrukcji fundamentów i murów obwodowych fundamentowych w kościele w Stołecznej       
kwota dotacji:  15 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Nieustającej Pomocy w Trzcińsku-Zdroju
Zadanie:  Naprawa tynków ścian i malowanie wnętrza kościoła pw. Chrystusa Króla w Rosnowie                                                 
kwota dotacji:  10 000,00 zł

Stowarzyszenie "Dom z Sercem" w Trzcińsku-Zdroju
Zadanie:  Modernizacja systemu alarmu pożaru w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, etap I                    
kwota dotacji:  28 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Królowej Pokoju w Siekierkach
Zadanie:  Remont elewacji kościoła filialnego w Starej Rudnicy – etap II                                                                                         
kwota dotacji:  18 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Cedyni
Zadanie:  Remont wieży kościoła pw. Narodzenia NMP w Cedyni – etap III                                                                                     
kwota dotacji:  27 000,00 zł

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie
Zadanie:                  Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty budowlane związane z przebudową elewacji budynku objętego ochroną konserwatorską w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu
kwota dotacji:              25 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Chwarstnicy
Zadanie:  Wykonanie schodów prowadzących na chór w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w m. Dołgie                             
kwota dotacji:  8 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chojnie
Zadanie:               Wymiana drzwi bocznych i do zakrystii, renowacja drzwi wejściowych głównych, bocznych i od zakrystii w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chojnie
kwota dotacji:           15 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Witnicy
Zadanie:             Opracowanie dokumentacji Projektowej dla potrzeb inwestycji polegającej na remoncie i rewaloryzacji elewacji i pokrycia dachowego kościoła pw. Chrystusa Króla w Witnicy
kwota dotacji:            28 000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Antoniego w Brwicach
Zadanie:  Usunięcie awarii uszkodzonego dachu na kościele pw. Św. Antoniego w Brwicach                                                              
kwota dotacji:  19 500,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Chwarstnicy
Zadanie:  Wymiana drzwi bocznych (portal północny) do kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w m. Dołgie                               
kwota dotacji:  7 500,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Wspomożenia Wiernych w Baniach
Zadanie:  Remont wieży kościoła pw. MB Wspomożenia Wiernych w Baniach                                                                                        
kwota dotacji:  12 500,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Królowej Pokoju w Siekierkach
Zadanie:  Remont elewacji kościoła filialnego w Starej Rudnicy                                                                                                              
kwota dotacji:  10 500,00 zł

Gmina Mieszkowice
Zadanie:  Renowacja murów z XIII w. przy ul. Granicznej w Mieszkowicach                                                                                          
kwota dotacji:  20 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Troszynie
Zadanie:  Remont trzech witraży w południowej części kościoła parafialnego w Troszynie                                                                    
kwota dotacji:  30 000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Trójcy w Chwarstnicy
Zadanie:  Wymiana drzwi wejściowych do kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w m. Dołgie                                                     
kwota dotacji:  17 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Cedyni
Zadanie:  Remont wieży kościoła  pw. Narodzenia NMP w Cedyni                                                                                                     
kwota dotacji:  35 000,00 zł

Gmina Widuchowa
Zadanie:  Dokumentacja techniczna i projektowa dla zadania pn. Remont trzech zabytkowych kamienic przy ul. Grunwaldzkiej w Widuchowej
kwota dotacji:    19 900,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Królowej Pokoju w Siekierkach
Zadanie:  Odnowienie tynków i okładzin architektonicznych oraz wymiana drzwi w kościele pw. NSPJ w Starej Rudnicy                    
kwota dotacji:  16 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Wspomożenia Wiernych w Baniach
Zadanie:  Remont konserwatorski poddasza kościoła pw. Św. Wojciecha w Kunowie                                                                          
kwota dotacji:  11 100,00 zł

Mieczysław Lisik
Zadanie:  Renowacja drzwi i okien w XVIII-wiecznym pałacu w Krzymowie                                                                                         
kwota dotacji:  26 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Ducha w Moryniu
Zadanie:  Renowacja epitafium „Hans von Scheonbeck” w kościele pw. Św. Ducha w Moryniu                                                         
kwota dotacji:  25 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Gryfinie
Zadanie:  Remont posadzki i balustrady galerii wieży kościoła pw. Narodzenia NMP w Gryfinie                                                       
kwota dotacji:  30 000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Wspomożenia Wiernych w Baniach
Zadanie:  Remont konserwatorski prezbiterium zabytkowego kościoła pw. Św. Wojciecha BM w Kunowie                                       
kwota dotacji:  20 541,48 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Królowej Pokoju w Siekierkach
Zadanie:         Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej w kościele pw. NSPJ w Starej Rudnicy
kwota dotacji:   32 000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Zielinie
Zadanie: Konserwacja i restauracja przy instru-mencie muzycznym – organach wraz z prospektem organowym w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Zielinie, etap II                                                                
kwota dotacji:                 21 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Boboli w Krajniku Górnym
Zadanie:  Remont wieży kościoła pw. Św. Józefa w Krzymowie                                                                                                                
kwota dotacji:  23 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Witnicy
Zadanie:  Remont – wykonanie nowej podbitki sufitowej w kościele filialnym św. Józefa w Bielinie                                                            
kwota dotacji:  14 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Moryniu
Zadanie:  Remont zachodniej części muru wraz z bramą wejściową kościoła pw. Ducha Świętego w Moryniu                                         
kwota dotacji:  21 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach
Zadanie:  Remont i konserwacja wieży zabytkowego kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Mieszkowicach                                      
kwota dotacji:  21 000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Gryfinie
Zadanie:  Gryfino, kościół pw. Narodzenia NMP (XIII w.): remont części dachu - etap II
kwota dotacji:   40 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Cedyni
Zadanie:  Poprawa stanu technicznego obiektu wpisanego do rejestru zabytków poprzez remont dachu zabytkowego kościoła w miejscowości Osinów Dolny
kwota dotacji:      8 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Stanisława BM w Klępiczu
Zadanie:  Wymiana pokrycia dachu i wieży XIII-wiecznego kościoła pw. Narodzenia NMP w Starym Objezierzu                                         
kwota dotacji:  15 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Zielinie
Zadanie:  Konserwacja i restauracja przy instrumencie muzycznych - organach wraz z prospektem organowym w kościele parafialnym pw. Narodzenia NMP w Zielinie, etap I
kwota dotacji:        30 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Różańcowej w Wełtyniu
Zadanie:  Konserwacja zegara z wieży kościoła w Wełtyniu (kontynuacja prac z 2013 r.                                                                                         
kwota dotacji:  5 000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Różańcowej w Wełtyniu
Zadanie:             Konserwacja zegara z wieży kościoła w Wełtyniu                                        
kwota dotacji:  15 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Królowej Pokoju w Siekierkach
Zadanie:                            Prace budowlano-konserwatorskie osuszające fundamenty i ściany kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Rudnicy oraz ich zabezpieczenie przed wilgocią
kwota dotacji:         29 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Moryniu
Zadanie:                  Renowacja zegara wieżowego kościoła pw. Ducha Świętego w Moryniu                                                                                              
kwota dotacji:  35 000,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Serca Maryi w Krzywinie
Zadanie:  Wymiana pokrycia dachowego, łat, blach i rynien na kościele filialnym w Żelechowie                         
kwota dotacji:  20 000,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Królowej Pokoju w Siekierkach
Zadanie:  Remont zabytkowego kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starej Rudnicy                                                                   
kwota dotacji:  13 500,00 zł

Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Moryniu
Zadanie:  Remont wieży kościoła pw. Ducha Świętego w Moryniu                                                                                                                        
kwota dotacji:  26 500,00 zł
Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Moryniu
Zadanie:  Wymiana porycia dachowego, remont elementów więźby dachowej, zabezpieczenie fundamentów i posadzki wnętrza kościoła pw. Ducha Świętego w Moryniu
kwota dotacji:       16 000,00 zł
Zabytki
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony