Ciekawe miejsca


 „Dolina Miłości” w Zatoni Dolnej nad Odrą (gm. Chojna) to zabytkowy park krajobrazowo-naturalistyczny o powierzchni ok. 80 ha. Położony na wzgórzach nazywanych dawniej „Wzgórzami Zatońskimi” o zboczach stromo opadających w kierunku Odry, poprzecinanych głębokimi jarami i łagodnymi dolinami. Ozdobą parku są stawy z posągami Adama i Ewy, wysoko położone punkty widokowe oraz niespotykana roślinność. Obiekt jest miejscem o szczególnym potencjale, gdyż posiada ogromne walory przyrodnicze oraz kulturowe i historyczne.

Park utworzono na terenie należącym do rodziny von Humbert. W latach sześćdziesiątych XIX w. Anna von Humbert dołączyła stary bukowy las o powierzchni ok.60 ha oraz rozległą dolinę, usytuowaną w części południowo-zachodniej lasu, którą nazwano "Doliną Miłości". Legenda mówi, że park miał być prezentem-niespodzianką dla męża Anny, który przebywał za granicą. Przed wjazdem do parku podobno wisiał transparent z napisem:

"Witamy w dolinie, którą miłość stworzyła".


Po urządzeniu park udostępniono turystom, którymi byli mieszkańcy pobliskich niemieckich miasteczek oraz Berlina. Zatoń, ze względu na swoje urokliwe położenie przyciągała zakochanych, którzy właśnie to miejsce wybierali na swoje zaręczyny.

Przed wojną „Dolina Miłości” była miejscem znanym i często odwiedzanym przez mieszkańców Meklemburgii, Brandenburgii i Pomorza, a także miast takich jak Szczecin, Schwedt i Berlin. Funkcjonowały tu przystanie białej floty i liczne restauracje.

Po II wojnie światowej dobra upaństwowiono. Zabudowania zostały włączone do Państwowego Gospodarstwa Rolnego, a park wszedł do zasobów Lasów Państwowych. Zapomniano o tym pięknym miejscu, które ulegało stopniowej degradacji. Zarosły aleje, wyschły stawy i strumienie, zabudowania nie użytkowane popadły w ruinę. Prowadzona gospodarka leśna, wycinki i uprawy, zniekształciły układ zieleni. Skradziono rzeźbę Ewy, a elementy małej architektury zdewastowano. Po wszystkim pozostały jednak wyraźne ślady, dzięki którym parkowi można było przywrócić dawne piękno. Zachowały się dróżki, kamienie pamiątkowe, tor saneczkowy, ścieżki do zniszczonych tarasów widokowych, fragmenty murów budynków, niecki stawów.

Obecnie zarządcą parku na podstawie umowy z Nadleśnictwem Chojna jest stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA, które zajęło się rewitalizacją parku.

Projekt obejmuje szereg zabiegów konserwacyjnych w tkance przyrodniczej i zabytkowej obiektu, takich jak czyszczenie nalotów leśnych, odnowienie założeń parkowych, odtworzenie punktu widokowego z panoramą na dolinę Odry, odnowa dróżek spacerowych, wytyczenie i wyposażenie ścieżek edukacyjnych oraz zainstalowanie drobnej infrastruktury turystycznej: altan, stołów, ławeczek, miejsca na ognisko, śmietników. Odbudowano serce parku – stawy Adama i Ewy. Wiele prac już wykonano, jednakże dalsza rewitalizacja parku trwa.

Każdy może pomóc w przywróceniu dawnej świetności „Dolinie Miłości” przekazując swój 1% podatku.  Federacja Zielonych Gaja    Nr KRS 0000200941. W rubryce „Cel szczegółowy 1%” dodatkowo wpisujemy  Dolina Miłości.

Zapraszamy do odwiedzenia „Doliny Miłości”.

www.dolinamilosci.pl

Fotogaleria

Ciekawe miejsca
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony