zajawkaW piątek, 18 lutego 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz spotkał się z samorządowcami powiatu gryfińskiego. Podczas spotkania podpisano list intencyjny dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych perspektywy 2021-2027. Intencją sygnatariuszy jest stworzenie lokalnego partnerstwa pomiędzy jednostkami samorządu oraz opracowanie wspólnej strategii rozwoju Dolnoodrzańskiego Obszaru Funkcjonalnego, która ułatwi pozyskiwanie dodatkowych Funduszy Europejskich na działania w obszarze infrastruktury turystycznej, kulturalnej, uzbrajania terenów inwestycyjnych, edukacji czy budowania dróg lokalnych w ramach nowej perspektywy finansowej UE.Koordynatorem wspólnych działań będzie Powiat Gryfiński.

Podpisy pod dokumentem złożyli: Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz, Wicemarszałek Tomasz Sobieraj, Starosta Gryfiński Wojciech Konarski i Wicestarosta Ewa Dudar oraz włodarze gmin: Barbara Rawecka – Burmistrz Gminy Chojna, Andrzej Salwa – Burmistrz Mieszkowic, Józef Piątek – Burmistrz Morynia, Adam Zarzycki – Burmistrz Cedyni, Paweł Wróbel – Wójt Gminy Widuchowa i Arkadiusz Augustyniak – Wójt Gminy Banie.


Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony