Dobiegają końca prace związane z pracami budowlanymi dotyczące projektu pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ulicy Łużyckiej 91 w Gryfinie na Zakład Aktywności Zawodowej. Odbiór końcowy planowany jest na początek czerwca br.

W zmodernizowanym budynku na powierzchni ok. 1.700 m2 będzie mieścił się ZAZ w skład którego wejdą:

- strzelnice sportowe na 10, 25 i 50 m,

- sale produkcyjne (produkcja podpałki ekologicznej, pracownia krawiecka, konfekcjonowanie i pakowanie),

- sala wypoczynkowa,

- pomieszczenia rehabilitacyjne,

- pomieszczenie terapii zajęciowej,

- jadalnia/świetlica,

- pomieszczenie do przechowywania sprzętu umożliwiającego prace sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych,

- archiwum z niszczarką dokumentów,

- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego,

- pomieszczenia administracyjne oraz pokój pielęgniarki.

Pomieszczenia przystosowane zostały do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada zatrudnienie 40 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym. W ZAZ-ie będą również zatrudnieni instruktorzy pomagający w pracy osobom niepełnosprawnym oraz kadra administracyjna.

Wykonawcą robót jest lokalna firma budowlana FBR Brukpol-2, natomiast funkcję inżyniera kontraktu sprawuje Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji ze Stargardu.

Projekt został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, w wysokości 85% wartości netto.

Koszt realizacji całego projektu - 6.291.266,64 zł wliczając koszt wyposażenia.

Koszt realizacji robót budowlanych - 5.351.268,34 zł.

W kolejnych  trzech etapach przeprowadzone zostaną przetargi na wyposażenie zakładu:

- zakup wyposażenia strzelnic,

- zakup mebli,

- zakup sprzętu technicznego, niezbędnego do funkcjonowania pracowni.

Poniżej budynek przed i po przebudowie:

 

 

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony