W „Szpitalu Powiatowym w Gryfinie” Spółka z o.o. firma „Tom-Bud” pana Tomasza Łyko z Choszczna, przebudowuje pomieszczenia m in. po starszym modelu RTG Duo Diagnost S/N: 50000969, który zastąpiony zostanie nowoczesnym, bezpieczniejszym i w pełni cyfrowym aparatem firmy Philips Dura Diagnost Compact.

 

Ponadto w remontowanych pomieszczeniach znajdą się sprzęty medyczne do badań diagnostycznych takie jak:
• ultranowoczesny aparat USG z Dopplerem – wykonujący badanie w technice 4 D,
• system do analizy próby wysiłkowej EKG Holtera.

Ww. sprzęt został wniesiony przez „Dom Lekarski” SA, w ramach planu inwestycyjnego stanowiącego integralną część „Umowy sprzedaży udziałów należących do Powiatu Gryfińskiego w spółce „Szpital Powiatowy w Gryfinie” Sp. z o.o. wraz ze zobowiązaniami Kupującego”.

Przeorganizowaniu uległa również rejestracja do lekarzy specjalistów, która w nowym wygodniejszym i dostępnym miejscu znajduję się przy wejściu z tyłu budynku szpitala (obok windy).

Zakończenie całości prac przewidziane jest w połowie grudnia br.

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony