20 czerwca 2013 r. w Szczecinie p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie – inspektor Jan Pytka, Starosta Gryfiński – Wojciech Konarski i Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino – Henryk Piłat podpisali list intencyjny w sprawie podjęcia działań dotyczących budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

Nowa siedziba będzie mieściła się przy ul.  Łużyckiej. List jest efektem współpracy Policji, Powiatu Gryfińskiego i Gminy Gryfino na rzecz wzrostu poziomu bezpieczeństwa. Każda ze stron zobowiązała się do zaangażowania się w zakresie realizacji deklaracji oraz działania w ramach kompetencji. Gmina przekaże działkę przy ul. Łużyckiej, Starosta, reprezentujący Skarb Państwa, przekaże Gminie obecną siedzibę Komendy oraz samorządy pokryją koszty podziału geodezyjnego.
Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony