4 czerwca br.  Zarząd Powiatu w Gryfinie zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz powołał komisję do przeprowadzenia postępowania przetargowego, które wyłoni wykonawcę przebudowy ulicy Krasińskiego w Gryfinie. Zgodnie z warunkami przetargu oferenci mogą składać swoje propozycje do 26 czerwca.
Ogłoszenie o przetargu znajduje się pod poniższym adresem:
http://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=ogia_prne_1&nr=5099

Inwestycja na ulicy Krasińskiego jest wynikiem pozytywnie ocenionego wniosku Powiatu, złożonego w ubiegłym roku w naborze do Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowa obejmuje odcinek ulicy od ul. Asnyka do Wojska Polskiego, o długości 700 mb. W ramach zadania przebudowane zostaną m.in. nawierzchnia ulicy, kanalizacja deszczowa, chodniki, oświetlenie uliczne oraz sygnalizacja świetlna, powstanie także ścieżka rowerowa. Roboty realizowane będą etapowo i potrwają do 2022 roku.

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony