30 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie podpisano umowę na dofinansowanie II etapu zabezpieczenia i odbudowy odcinka zachodniego murów obronnych w Chojnie, leżących na działce będącej własnością Powiatu Gryfińskiego. W roku 2019 zostanie wykonany odcinek od bramy wjazdowej do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego do ulicy Szkolnej. Zadanie uzyskało dofinansowanie wysokości 30.000,00 zł w ramach dotacji celowej z Województwa Zachodniopomorskiego.

Remont zostanie również dofinansowany dotacją wysokości 35.000,00 zł od Zachodniopomorskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Odcinek murów znajdujący się we władaniu Powiatu Gryfińskiego, mierzy łącznie 190 metrów i prace remontowe, które zostaną wykonane w roku 2019, zakończą jego renowację.


Remontowany odcinek chojeńskich murów

W związku z ograniczoną kwotą, jaka mogła być przeznaczona w jednym roku oraz większą możliwością dofinansowania, zadanie podzielono na etapy. Pierwszy etap prac wykonano w roku 2018.


Na zdjęciu od lewej: wicemarszałek Jarosław Rzepa, starosta Wojciech Konarski i członek Zarządu Powiatu Jerzy Miler

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony