Powiat gryfiński podjął starania przekształcenia użytkowania budynku zlokalizowanego w Nowym Czarnowie w kompleksie dawnego sanatorium na cele usług rehabilitacyjno – terapeutyczne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Inwestycja będzie kosztować ponad 800 tys. zł. Zakres opracowania obejmuje przebudowę wewnątrz budynku bez zmiany jego bryły. Zaplanowano też nowe zadaszenie wejścia głównego oraz docieplenie ścian i dachu. W części głównej obiektu zaprojektowano pomieszczenia przeznaczone dla dzieci, tj. 9 klas-sal do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i edukacyjnych oraz kuchnię do nauki gotowania, przylegające do szerokiego korytarza. Powierzchnia użytkowa budynku po adaptacji wyniesie274,72 m2. Oprócz 9 klas powstaną jeszcze nowe sanitariaty, pokój nauczycielski, gabinet dyrektora oraz pomieszczenia pomocnicze.

 


Budynki leżą w kompleksie 9 obiektów dawnego sanatorium, zlokalizowanego w otoczeniu zieleni leśnej. Są to parterowe, niepodpiwniczone obiekty, szczytami zwrócone w stronę drogi. Przykryte są dwuspadowymi dachami o niewielkim spadku, krytymi papą. W trzech budynkach znajduje się Dom Pomocy Społecznej. Pozostałe nie są obecnie użytkowane.

Obiekt objęty opracowaniem, zlokalizowany na działce gminy Gryfino, sąsiaduje z budynkami DPS i został przekazany w użyczenie Domowi Pomocy Społecznej jako jednostce budżetowej powiatu gryfińskiego do wykorzystania na cele statutowe DPS. Planowana przebudowa ma na celu przystosowanie go na cele usług rehabilitacyjno – terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie - mieszkańców DPS. Obecnie zadania te realizowane są w odrębnym pawilonie, nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Jest tam m.in. zbyt wąski korytarz, ciasne toalety.

Na dzień dzisiejszy prace remontowo-adaptacyjne zostały wykonane w 40 proc. Obecnie trwają roboty wewnątrz budynku oraz przy dociepleniu elewacji. Wykonano prace rozbiórkowe oraz nowe pokrycie dachu wraz z rynnami, ścianki działowe. Prowadzono roboty murowe i tynkarskie oraz rozprowadzenie wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Ważne liczby:

29 890 zł – dokumentacja

6 600 zł - audyt energetyczny

316 727 zł - roboty budowlane

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony