Trwa remont budynku sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie. Umowa na roboty budowlane została zawarta 25 kwietnia 2017 r. Prace prowadzi Zakład Usług Budowlanych Łukasz Nazimek z siedzibą w Chojnie. Inwestycja ma na celu modernizację sali gimnastycznej polegającą na przeprowadzeniu prac konstruktorskich, wzmacniających bryłę budynku, izolacji m. in. przez iniekcję ścian oraz remont wnętrza polegający na wymianie posadzki, modernizacji instalacji elektrycznej i sanitarnej (zamiast grzejników zostaną zamontowane nagrzewnice).

Inwestycja umożliwi wychowankom placówki udział w zajęciach lekcyjnych wychowania fizycznego w komfortowych warunkach oraz wpisuje się w koncepcję zmodernizowania bazy edukacyjnej Ośrodka. Zakończenie prac planowane jest przed 1 września br.

Zadanie to jest dofinansowane dotacją ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2016 w wysokości 33 % wartości inwestycji.

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony