Starosta Wojciech Konarski i wicestarosta Jerzy Miler podpisali z PFRON umowę w sprawie dofinansowania w ramach realizacji programu „Program wyrównywania różnic między regionami II” obszar „D” – likwidacja barier transportowych zakup mikrobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochody zostaną przekazane dla:

a) Stowarzyszenia „Pod Dębami” prowadzącego Dom Pomocy Społecznej  w Dębcach – kwota dofinansowania 80.000,00 zł.,

b) Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie, prowadzącego Dom Pomocy Społecznej w Moryniu – kwota dofinansowania 80.000,00 zł.,

c) Gminy Gryfino – kwota dofinansowania 80.000,00 zł.,

d) Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Promyk”, prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej w Goszkowie – kwota dofinansowania 80.000,00 zł.


W 2013 roku w ramach tego samego programu w obszarze „B” – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach, lub placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania Powiat pozyskał środki w wysokości 70.000,00 zł na wykonanie modernizacji II piętra w budynku internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie. Wkład własny Powiatu wyniósł 222.106,21 zł.

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony