W październiku br. zakończono inwestycję pn. „Dom z Sercem w Trzcińsku-Zdroju – restauracja historycznego obiektu zabytkowego". Wykonawcami inwestycji byli: firma GIARDINO Beata Cabaj ze Szczecina oraz Zakład Ogólnobudowlany Kazimierz Pakiet z Myślibórza. Funkcję Inspektorów Nadzoru przy inwestycji pełnili: w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz konserwacji zabytków – inż. Zygfryd Szkudlarek, w branży elektrycznej – inż. Mieczysław Stanisław Stańczuk, rewitalizacja parku i terenów zielonych - Patrycja Tokarska.

Przekazanie placu budowy Zakładowi Ogólnobudowlanemu Kazimierz Pakiet odbyło się 5 czerwca 2015 r. Odbiór robót miał miejsce 15 października 2015 r.

Inwestycja została podzielona na dwie części:

I część zamówienia: rewitalizacja parku wokół DPS w Trzcińsku-Zdroju w zakresie: ogrodzenie zewnętrzne parku (roboty rozbiórkowe, ogrodzenie systemowe panelowe na słupkach metalowych, elementy murowane, montaż bram stalowych), instalacje elektryczne (oświetlenie zewnętrzne parku, instalacja telewizji dozorowej) oraz rewitalizacja parku (roboty rozbiórkowe, gospodarka drzewostanem – karczowanie drzew, przesadzenia i zabiegi pielęgnacyjne drzew, modelowanie terenu – trasy i polany, nawierzchnie piesze – przełożenie obrzeży, zieleń – uprawa gleby, zieleń – sadzenie drzew, krzewów i pnączy – trawniki, pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym, mała architektura – ławki i schody terenowe, elementy wyposażenia terenu – kosze na śmieci, trejaże, pergole). Wartość robót: 33.362,49 zł brutto.II część zamówienia: konserwacja elewacji oraz izolacja przeciwwilgociowa budynku DPS w Trzcińsku-Zdroju, w zakres której wchodzi: konserwacja muru z cegły, konserwacja tynkowanych fragmentów elewacji, konserwacja elementów drewnianych elewacji, konserwacja elementów metalowych elewacji, konserwacja cokołu z granitu i cegły, wymiana obróbek i opierzeń blacharskich, naprawa i konserwacja wsporników betonowych, wymiana płytek posadzkowych pod balkonem głównym, konserwacja budynków pomocniczo-gospodarskich; wywóz gruzu, izolacja pozioma ścian metodą iniekcji oraz izolacja pionowa ścian fundamentowych z opaską żwirową.
Wartość robót: 35.500,00 zł brutto.

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony