W kwietniu rozpoczęta została inwestycja „Budowa windy wraz z przedsionkiem w budynku internatu ZSP nr 2 w Gryfinie”. Wartość zadania wynosi 290 880,29 zł. Częściowo budowę windy dofinansowuje PFRON. W ramach  Programu wyrównywania różnic między regionami II w obszarze B powiat otrzyma do 150.000,00 zł. Roboty wykonuje firma FBR BRUKPOL-2 z siedzibą w Żabnicy.

Winda ma w przyszłości służyć niepełnosprawnym uczniom przebywającym w internacie, jak i osobom korzystającym z usług Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.W czasie wakacji zaplanowane było również wykonanie ostatniego tj. III piętra w internacie przy ZSP nr 2 w Gryfinie, który ma obejmować swoim zakresem: remont ciągów komunikacyjnych, remont sanitariatów  i kuchni. Jednak z uwagi na wydłużenie procedur uzyskania niezbędnych zezwoleń na rozpoczęcie robót budowlanych istnieje zagrożenie przesunięcia  terminu wykonywania tej inwestycji na rok szkolny, co wiązałoby się z dużą uciążliwością dla uczniów, Wydział Remontów i Inwestycji złożył wniosek do Zarządu Powiatu o przesunięcie tego zadania na kolejny rok. Z uwagi na te okoliczności Zarząd wyraził zgodę, a środki przeznaczone na remont III piętra postanowił przeznaczyć na wykonanie w całości modernizacji sali gimnastycznej w ZSP nr 2, która była planowana w etapach na lata 2013 i 2014.


Przy ZSP nr 2 wykonywana jest także inwestycja „Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy ZSP nr 2 w Gryfinie”. W jej ramach zlecono prace porządkowe oraz odtworzeniowe  terenów  zielonych wokół   internatu, wjazdu na teren przylegający do budynku, w którym znajdują się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz internat.

Zaplanowane prace  mają  na celu zwiększenie liczby miejsc parkingowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa  obiektu poprzez  prace porządkowe i naprawcze terenów zielonych . Koszt prowadzonych robót w roku 2013 to 52.819,51 zł.

 

Inwestycje
Naturalnie Powiat Gryfiński

Starostwo Powiatowe w Gryfinie
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
tel. 91-415-31-82
fax 91-416-30-02

Kontakt z redakcją strony